Området

Områdets historie

Før bebyggelsen opstod, var der en stor villa, ja nærmest et lille slot, i en stor park med en pragtfuld udsigt over Øresund. Der var en sø, masser af Rhododendron, mange store træer og en allé, beliggende tæt op til Teglstrup Hegn.

Sjølundsparken set fra oven — Foto: US Air Force (Basic Cover, maj 1954)

Hellebæk har eksisteret i næsten 500 år. Hammermøllen midt i skoven blev grundlagt af Christian IV i 1598. Møllen udnyttede et system af søer, damme, sluser og kanaler, som Frederik II havde etableret i 1500-tallet. For at kunne brødføde arbejdsstyrken, som byggede Kronborg, havde Frederik II i 1576 anlagt en vanddreven kornmølle ved Hellebæk. Christian 4.’s hammermølle producerede bl.a. jerngitre, søm, nagler og våben. Til anlægget hørte også en kobbermølle og et kanonstøberi, som var i drift indtil 1630. Igennem 1600- og 1700-tallet var værket i perioder statsejet, i andre perioder drevet af forskellige private. I 1688 besluttedes det at anlægge en geværfabrik, og våben blev derefter hovedproduktionen.
Geværfabrikken var i drift frem til 1870.
I dag er Hammermøllen et yndet udflugtssted med museum og café.

Hammermøllen — Foto: Thorsten Rasmussen

Det naturskønne område blev hurtigt et sommeropholdssted, som blev besøgt af ”landliggere”, ligesom området tiltrak de fleste af vore guldaldermalere. Blandt de kendte var skuespillerinde og forfatter Johanne Louise Heiberg, som boede på Hellebæk Kro for første gang i 1847.
Også H.C. Andersen har besøgt Hellebæk flere gange, men han brød sig ikke om nordkysten på grund af vejret. Han blev altid forkølet og han truede med at skrive et eventyr og henlægge scenen til ”Feberkysten, Dødssejlernes Red, Vindenes Hjørne, Doctorernes Levevej, det sjællandske Grønland”.

Udsigten mod Kronborg –Foto: Thorsten Rasmussen