Bebyggelsen

Bebyggelsen realiseres

Entreprenørfirmaet A/S Nordgrund overtog grunden fra Ole Lauritzen, og de lod Boje Lundgaard og hans kone Bente Aude samt landskabsarkitekten Svend Kierkegaard fortsætte med at tegne den bebyggelse, som vi ser i dag, med 74 huse der varierer i størrelse fra 116-166 m². Der er 15 forskellige hustyper samt spejlvendte typer heraf. Der er huse i en etage samt i en etage med 70 cm forskydning således at den ene halvdel af huset ligger lavere. Der er huse i to etager samt i to etager hvor der er en forskydning på 125 cm så huset næsten opleves med 4 etager.

Sjølundsparken fotograferet mod nordøst — Foto: Jens V. Nielsen

Den gamle park med søen og de mange træer har mere eller mindre bestemt bebyggelsesplanen for Sjølundsparken. Husene er indpasset som perler på en snor i op til 4 huse der er bygget sammen. Området er bilfrit. Man parkerer sin bil i udkanten af bebyggelsen og går til sin bolig – ikke ad lige rette linjer, men ad slyngede stier, som i de gamle sydeuropæiske landsbyer, der følger bebyggelsen, og hver gang man skifter retning, er der noget nyt og smukt at se på. Man oplever årstidernes og lysets skiften og nye oplevelser venter omkring det næste hjørne.

Illustration fra Projektbogen, maj 1975

Hvert enkelt hus har sin egen lille have foran og bagved. Haverne grænser op til det fælles stisystem på den ene side og til den store åbne fælles park på den anden side. Husene fremstår med enkle, robuste materialer, som vandskurede teglstensgavle, sorte klinkbyggede træfacader og gule vingetagsten.
Det er et overbevisende boligmiljø der indeholder en stor herlighedsværdi, hvor beboernes trivsel er i højsædet. Der bliver passet godt på bebyggelsen. Grundejerforeningen har sammensat et tinglyst regelsæt for, hvad man må og især ikke må. Husenes farver skal bibeholdes og facaderne må ikke ændres uden Grundejerforeningens godkendelse. Parken passes og plejes af en fuldtidsansat gartner, og omfanget af hans arbejde bestemmes ligeledes af Grundejerforeningen. I respekt for parkens plan er senest indarbejdet både plads til ladestandere for el-biler samt en nedgravet løsning for affaldssortering. Sjølundsparken er et eftertragtet mål for arkitektstuderende fra hele verden. På grund af den meget fine bebyggelsesplan, indgår den på mange arkitektskoler som et lærestykke i planlægning af den ideelle måde at bo på.

Bebyggelsen var arkitekt Boje Lundgaard’s (1943-2004) første projekt som selvstændig arkitekt. Sidenhen blev det til mange store byggerier fra hans hånd, blandt de mest kendte er Tietgenkollegiet ved siden af DR-byen og Skuespilhuset på Kvæsthusbroen i København