» Kontakt Bestyrelsen

     
Sjølundsparken

Bebyggelsen

Bebyggelsen

 

Beskrivelse af Sjølundsparken

 

 

Beskrivelse og rundgang i den dejlige naturskønne rækkehusbebyggelse nær skov og strand i Hellebæk, 5 km nord for Helsingør

.

 
 
     

I året 1978 blev bebyggelsen Sjølundsparken opført. Denne rækkebebyggelse ligger helt ud til Øresund på den ene side samt på den anden side skoven. Bebyggelsen ligger 5 km nord for Helsingøri i det gamle HellebækSjoelundsparken set fra luften

Der er f.eks bus og tog lige uden for døren, ligseom skoler samt institutioner ligger tæt på. Lige bag Sjølundsparken ligger den smukke Hammermøller, der har sin helt egen historie i Hellebæk.

Sjølundsparken er en smuk klyngehusbyggelse, som er opført i  1978 af arkitekterne Bente Aude og Boye Lundgaard. Bebyggelsen tenderer mod en stræk billedgørelse af bymiljøet, hvor de visuelle oplevelser, variation, dynamiske og individuelt formede rumforløb prioriteres højt, ofte med symboler og signaler, der henviser til kendte motiver, landsbyen, stationsbyen, fiskerbyen ect. .

Huse ved søen mod syd
Sjølund ligger ca. 200 meter øst for Hellebæk by, på en naturgrund, som i gamle dage har tilhørt familien Malthe-Brun og senere skibsreder Ole Lauritzen, der solgte den, så den kunne bebygges. Grunden afgrænses af Strandvejen og Øresund og mod syd af fredsskoven. På arealet ligger en sø og en dam forbundet af en lille bæk. 

Bebyggelsen ligger således i meget smuk natur, og arkitekterne har i høj grad ladet hensyn til vegetation og natur været bestemmende for byggeriets udformning.

Bebyggelsen indeholder 74 huse, der er grupperet i kæder omkring en sø, og ordnet således, at de enkelte boliger har forbindelse til enten skov, strand eller sø. Der er en glidende overgang mellem private og fælles arealer. De enkelte parceller er sammenstillet omkring et fodgængerareal, der forbinder bebyggelsen. Med stræder og pladser dannes et varierende billede, der understreges af terrænets stigen og fald, forskellige hus højder, et stor antal boligvarianter og en omhyggelig bearbejdning af have og læmure.

Huse ved søen mod nord

Hustyper

Husene varierer fra 116 til 166 kvm. med 16 grundtyper. Alle huse er dog i beslægtet materialevalg, taghældning og fælles målsystem for planer og facader.

Husenes relative tæthed har betydet, at store dele af grunden er bevaret som natur, og det er samtidig lykkedes at indpasse byggeriets samspil med landskabet, således at oplevelsen af Sjølund domineres af naturindtryk. - En funktionsdygtig naturidyl.

 

Huse ud mod  Øresund

   
 

 

 

 © Webmaster Steen Aage Nielsen Opdateret dato:  28-10-17